• Tất cả
  • VINPEARL HOTEL RIVERA HAI PHONG
  • VINPEARL HOTEL IMPERIA HAI PHONG
VINPEARL HOTEL RIVERA HAI PHONG,Hai phong
VINPEARL HOTEL RIVERA HAI PHONG
Hai phong


Khuyến Mại
Chương trình : CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC KẾT HỢP VỚI DU LỊCH AN TOÀN
Giá phòng giảm 30%

Giá chỉ còn 1.400.000 đ

VINPEARL HOTEL IMPERIA HAI PHONG,Hai phong
VINPEARL HOTEL IMPERIA HAI PHONG
Hai phong


Khuyến Mại
Chương trình : CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC KẾT HỢP VỚI DU LỊCH AN TOÀN
Giá phòng giảm 30%

Giá chỉ còn 1.500.000 đ