VINPEARL CONDOTEL EMPIRE, Nha Trang


44-46 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Giá phòng thông thường từ 2,170,000 (đêm/ phòng 2 người)

KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SÔI ĐỘNG

Giảm giá: 55% - Giá chỉ còn: 1.031.000 đ


Đặt phòng và dịch vụ

Share This Post

Thông tin khuyến mại

VINPEARL CONDOTEL EMPIRE-KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SÔI ĐỘNG - Giảm 55% giá phòng - Phòng Studio cho 2 người lớn và 2 trẻ em nhỏ hơn 4 tuổi
VINPEARL CONDOTEL EMPIRE
KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SÔI ĐỘNG - Giảm 55% giá phòng - Phòng Studio cho 2 người lớn và 2 trẻ em nhỏ hơn 4 tuổi
Giá chỉ còn: 1.031.000 đ/ phòng/ đêm
 1. Đặt phòng trước 30 ngày. (Nếu đặt sau 30 ngày giảm 45%) 
 2. Giai đoạn đặt phòng: 14/10/2020 - 11/02/2021
 3. Giai đoạn lưu trú: 01/11/2020 - 11/02/2021
 4. Giai đoạn không áp dụng: 24/12/2020 & 31/12/2020
 5. Chính sách phụ thu:
  • Giảm theo mức giảm giá phòng (được hưởng các dịch vụ: 2 tiếng Karoke hoặc Bowling/Phòng hoặc Villa theo gói giá được áp dụng)
  • Phí nâng cấp Chuyển đổi một Bữa ăn BBQ tại Villa hoặc bữa hải sản tại Imperial Club (đối với gói FB hoặc FBV): 750.000/NL/Bữa; 375.000/TE/Bữa.
  • Ưu đãi 35% trên dịch vụ F&B tại KS hoặc Imperial Club; Spa; Golf 
  • Ưu đãi nâng cấp bữa ăn lên BBQ tại villa chỉ áp dụng cho nhóm 06 khách người lớn trở lên ở Villa
  • Áp dụng giá gói VinWonders 02 đêm cho các đặt phòng ở 01 đêm
  • Chính sách thanh toán/ phạt hủy: 
  • Miễn phí phạt hủy trước 14 ngày
  • Phí đổi tên 1,000.000 VNĐ/ lần (không áp dụng với khách đoàn, và chỉ áp dụng đổi tên khách chính)
  • Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác.
2480 1
VINPEARL CONDOTEL EMPIRE-SẮC MÀU NOEL TRONG THÀNH PHỐ - Trải nghiệm Gala Dinner đặc biệt đêm Giáng sinh hoặc Tiệc Countdown đêm 31/12. - Giảm 40% giá phòng - Phòng Studio cho 2 người lớn và 2 trẻ em nhỏ hơn 4 tuổi - Miễn phí 01 trẻ em dưới 12 tuổi
VINPEARL CONDOTEL EMPIRE
SẮC MÀU NOEL TRONG THÀNH PHỐ - Trải nghiệm Gala Dinner đặc biệt đêm Giáng sinh hoặc Tiệc Countdown đêm 31/12. - Giảm 40% giá phòng - Phòng Studio cho 2 người lớn và 2 trẻ em nhỏ hơn 4 tuổi - Miễn phí 01 trẻ em dưới 12 tuổi
Giá chỉ còn: 1.342.000 đ/ phòng/ đêm
 1. Đặt phòng trước 30 ngày. (Nếu đặt sau 30 ngày giảm 45%) 
 2. Giai đoạn đặt phòng: 14/10/2020 - 11/02/2021
 3. Giai đoạn lưu trú: 01/11/2020 - 11/02/2021
 4. Giai đoạn không áp dụng: 24/12/2020 & 31/12/2020
 5. Chính sách phụ thu:
  • Giảm theo mức giảm giá phòng (được hưởng các dịch vụ: 2 tiếng Karoke hoặc Bowling/Phòng hoặc Villa theo gói giá được áp dụng)
  • Phí nâng cấp Chuyển đổi một Bữa ăn BBQ tại Villa hoặc bữa hải sản tại Imperial Club (đối với gói FB hoặc FBV): 750.000/NL/Bữa; 375.000/TE/Bữa.
  • Ưu đãi 35% trên dịch vụ F&B tại KS hoặc Imperial Club; Spa; Golf 
  • Ưu đãi nâng cấp bữa ăn lên BBQ tại villa chỉ áp dụng cho nhóm 06 khách người lớn trở lên ở Villa
  • Áp dụng giá gói VinWonders 02 đêm cho các đặt phòng ở 01 đêm
  • Chính sách thanh toán/ phạt hủy: 
  • Miễn phí phạt hủy trước 14 ngày
  • Phí đổi tên 1,000.000 VNĐ/ lần (không áp dụng với khách đoàn, và chỉ áp dụng đổi tên khách chính)
  • Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác.
2480 1

Điều kiện khuyến mại :

Đặt phòng và dịch vụ 1. NHẬN PHÒNG & TRẢ PHÒNG:

CHECK-IN & CHECK-OUT:

 

 • Thời gian nhận phòng (trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn): 

Check-in time (unless specifically mentioned and/or confirmed by Hotel):

 • Thời gian nhận phòng từ 14:00 giờ ngày nhận phòng. Các yêu cầu nhận phòng sớm trước 14:00 giờ cần được thông báo trước và có xác nhận của Khách Sạn (tùy theo tình trạng phòng sẵn có lúc nhận phòng) nhưng không sớm hơn 12:00 giờ trưa ngày nhận phòng.

Check-in time from 14:00 on arrival date. Early check-in prior to 14:00 hours should be notified in advance and to be confirmed by the Hotel (subject to availability upon check-in) but no earlier than 12:00 noon on check-in date. 

 • Nhận phòng sớm trước 6:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương với 100% Giá Gói Phòng đã mua.

Early check-in before 6:00 will be charged the equivalent of 100% of the Purchase Room Rates.

 • Nhận phòng sớm từ sau 6:00 giờ sáng đến 12:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương 50% Giá Gói Phòng đã mua.

Early check-in from 6:00 to 12:00 noon will be charged 50% of the Room Rates.

 • Thời gian trả phòng (trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn):

Check-out time (unless specifically mentioned and/or confirmed by Hotel):

 • Thời gian trả phòng không muộn quá 12:00 giờ trưa ngày trả phòng. 

Check-out time before 12:00 noon on departure date 

 • Trả phòng muộn tùy theo tình trạng phòng sẵn có được Khách Sạn xác nhận và phải trả thêm phí như sau: 50% Giá Gói Phòng nếu trả phòng từ sau 12:00 giờ đến 21:00 giờ; 100% Giá Gói Phòng nếu trả phòng sau 21:00 giờ.

Late check-out subject to the availability of rooms and to be confirmed by the Hotel with an additional charge as follows: 50% of the Room Rate if checking out from 12:00 to 21:00; 100% of the Room Rate if you check out after 21:00.

 1. CHÍNH SÁCH PHẠT HỦY KHÁCH LẺ TỪ 01-09 PHÒNG

CANCELLATION/ LATE AMENDMENT/ NO-SHOW POLICY FOR FIT (01-09 ROOMS)

 

Phí hủy/ thay đổi

Penalties

Giai đoạn Thấp điểm

Low season

Giai đoạn Cao điểm

High season

Giai đoạn Đỉnh điểm

Peak season

Không phạt/

No charge

Trước (≥) 07 ngày/

Before (≥) 07 days

Trước (≥) 14 ngày/

Before (≥) 14 days

Trước (≥) 21 ngày/

Before (≥) 21 days

50% các đêm/

50% of nights

Trong giai đoạn 06-04 ngày/

Within 06-04 days

Trong giai đoạn 13-08 ngày/

Within 13-08 days

Trong giai đoạn 20-15 ngày/

Within 20-15 days

100% các đêm/

100% of nights

Sau (≤) 03 ngày hoặc không đến/

After (≤) 03 days or no-show

Sau (≤) 07 ngày hoặc không đến/

After (≤) 07 days or no-show

Sau (≤) 14 ngày hoặc không đến/

After (≤) 14 days or no-show

 

Chính sách phạt hủy đối với khách đoàn sẽ được áp dụng theo quy định tại xác nhận dịch vụ khách đoàn

Cancellation policy for group is applied in accordance with the group confirmation